Hem / När någon dör

När någon dör

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser

Därför är det helt naturligt att man känner sig osäker och orolig inför sådant man ska ta hand om. Om personen som avlidit finns på vårdhem eller sjukhus är det oftast inte något som är brådskande. Har personen avlidit i hemmet eller på annan plats ska man först kontakta läkare som konstaterar dödsfallet. När läkare varit på plats kontaktas Begravningsbyrå som ombesörjer transporten av den avlidne. Vi har jour dygnet runt och hämtar den avlidne när anhöriga så önskar.

Bisättning

När man bestämt tid och plats för begravning ordnar vi begravningsbyrån med svepning av den avlidne. Vi gör i ordning bädden i kistan och lägger den avlidne på plats. Man kan vara klädd i egna kläder eller i en svepdräkt. Efter att svepningen är gjord kör vi kistan till bisättningslokalen där den avlidne förvaras fram till begravningen.

Begravningsceremonin

Begravningsceremonin kan variera. Den vanligaste är en begravningsgudstjänst enligt svenska kyrkans ordning, detta förutsätter medlemskap i svenska kyrkan. Man kan även ha akter enligt andra trosinriktningar. oavsett om man tillhör ett trossamfund eller ej kan man välja en borgerlig begravningsceremoni.

Begravningsceremonier hålls vanligtvis i kyrka, kapell eller vårt eget begravningsrum Hvilan.

Begravningsbyrån bokar tid och plats enligt önskemål och även officiant, musiker mm.

Gravsättning

Gravsättningen är när kista eller urna placeras i graven. Gravsättning av urna bokas genom oss på begravningsbyrån eller direkt på kyrkogårdsförvaltningen. Vid gravsättning av urna brukar endast någon eller några anhöriga närvara. Gravsättning av kista sker oftast i direkt anslutning till begravningsceremonin.

Vid gravsättning i minneslund får inte anhöriga närvara, man får inte heller veta var askan gravsatts. Minneslunden är en anonym gravplats. Anhöriga får ett meddelande från kyrkogårdsförvaltningen när gravsättning skett.

Om man önskar gravsättning på annan plats än kyrkogård, måste man söka tillstånd hos länsstyrelsen vilket vi hjälper till med.