Hem / Kyrklig begravning

Kyrklig begravning

Än så länge är kyrklig begravning den vanligaste förekommande begravningsgudtjänsten i Sverige. Den sker enligt Svenska kyrkans ordning den finns för dem som är medlemmar i den svenska kyrkan och innebär att präst, kantor och de psalmer som ingår och lokal är avgiftsfritt.

En kyrklig begravningsgudstjänst är styrd av den Svenska kyrkans ordning och betyder att prästen som leder begravningen har en särskild ordning att förhålla sig till. Utrymme för variationer finns med övrig instrumental musik, solosång eller diktläsning etc. Detta kan man prata med prästen om i det förberedande samtal ni kommer att ha inför begravningen.

Här kan du se begravningsgudstjänstens innehåll och ordning enligt Svenska kyrkan. Ritualerna skiljer sig lite åt beroende på om man väljer att ta avsked vid kistan inne i kyrkan eller vid gravplatsen vid en jordbegravning, eller om man valt kremation vilket gör att man ofta tar avsked i kyrkan.